Xem thêm

Phân biệt một số loại Part Number của HP/HPE

Hệ thống part number (P/N) của HP/HPE có thể hơi phức tạp và khó hiểu với những người mới tìm hiểu, khi cùng một sản phẩm nhưng có thể có đến một vài mã P/N khác nhau. Dưới đây sẽ chỉ ra sự khác nhau giữa chúng để bạn có thể nhận biết khi nào thì cần sử dụng P/N tương ứng.